21 Februari 2016; Informatiemiddag GIM Persembahan Sjukur 20,00euro

Geachte Gemeenteleden GIM djemaat Wierden,

De kerkenraad wilt u uitnodigen om zondag 21 februari 2016  SFGIMW_16001_Informatiemiddag13022016 aanwezig te zijn voor een bijzondere informatiebijeenkomst.

De informatiebijeenkomst is om u te informeren over de nieuwe structuur SK48.07  voor wat betreft de maandelijkse kerkbijdrage per belijdende lidmaat.

- De kerkelijke bijdrage is per 1 januari 20,00 euro per belijdend lid.

- De kerkelijke bijdrage heet per 1 januari 2016 de Persembahan Sjukur.

- Achtergrondinformatie van de geschiedenis en staat van de kerkelijke bijdrage treft u op de verdere pagina’s onder dit onderwerp.

De kerkenraad GIM Wierden roept u op om gehoor te geven aan deze uitnodiging en we zien uw komst graag tegemoet.

De kerkenraad GIM ziet uit naar deze ontmoeting waarin we samen over de stand en toekomst van onze kerk kunnen praten.

Salam

Namens de kerkenraad BMG GIM Wierden