Geschiedenis GIM

Tijdslijn ontstaansgeschiedenis Geredja Indjili Maluku

 

Het Begin

 

27-12-1949      ondertekening RTC akkoord in Jakarta

 

25-04-1950      Proclamatie van de R.M.S. te Ambon

 

22-02-1951      1e boot met ‘ Amboneese’ KNIL militairen vertrekt uit Surabaya naar Rotterdam

 

21-03-1951      1e boot uit Surabaya, de Kota Inten, komt aan in de haven van Rotterdam.

 

2-06-1951          pdt Sahetapy krijgt de verantwoordelijkheid voor de geestelijke verzorging van de ‘Ambonezen’ in Nederland

 

4-06-1951          oprichting van de Classis Geredja Protestan Maluku di Belanda; Classis GPMB – 8 regio’s

 

22-06-1951      de laatste boot, 12e, komt aan in de haven van Rotterdam; Op dat moment zijn er naast de 12.500 Ambonezen ook 7 legerpredikanten + 1 burgerpredikant in Nederland aangekomen;

 

28-06-1951      Eerste werkvergadering van de kerkelijke leiders;

 

  • o      pdt Uneputty  – Regio Tungelrooi
  • o      pdt Hattu       – Regio Tiel
  • o      pdt Pesulima – Regio Staphorst
  • o      pdt Metiary   – Regio Schattenberg
  • o      pdt Sahetapy – Regio Woerden
  • o      pdt Lawalata – Regio Middelburg
  • o      pdt Keiluhu    – Regio Vught         
  • o      pdt Leatomu  – Regio Wierden

 

11-07-1951      1e brief van de Classis GPMB naar de moederkerk GPM Ambon; bericht/ mededeling oprichting van de dochter Classis GPMB.

 

17-08-1951      Kanselboodschap van de moederkerk GPM Ambon om de erkenning van de eenheidsstaat Republiek Indonesia (R.I.).

 

31-08-1951      1e Classis GPMB vergadering te Woerden; thema “ 1 Koningen 19”.

Classis GPMB verklaard zich solidair met het Zuid Molukse Volk en solidair met het rechtvaardige streven van het kerkvolk naar een vrije Republiek der Zuid Molukken. 

26-09-1951      2e brief van de Classis GPMB naar de moederkerk GPM Ambon;

  • ·       Verzoek tot erkenning dochterkerk Classis GPMB
  • ·       Mededeling standpunt Classis GPMB t.a.v. vrijheidstrijd Zuid Molukse Volk.

 

3-12-1951          Antwoord van de moederkerk bleef uit. Principe besluit genomen door de predikanten in Den Haag om de statutaire binding te verbreken met de moederkerk GPM Ambon

 

10-01-1952      Voorbereidingscommissie in het leven geroepen om verordeningen op te stellen voor een nieuwe kerk.

 

Begin 1952 (januari), een half jaar na de aankomst van de laatste boot, telde de Classis GPMB al 52 gemeenten.

 

5-09-1952          Werkzaamheden van de voorbereidingscommissie is gereed.

 

22-09-1952      Een nieuwe commissie olv pdt Uneputty heeft de kerkorde/ verordeningen en een voorstel voor nieuwe kerk getoetst.

 

24-11-1952      Autobussen uit de kampen met predikanten en kerkraden kwamen bijeen aan de Ruyterstraat 23 Den Haag.

 

1 Korinthiers 3: 1 -23 à gelezen bij de Viering van het Heilige Avondmaal.

 

Opening van de constituerende vergadering van de nieuwe kerk;

 

Geredja Indjili Maluku di Belanda – GIMB

 

1-04-1953          moederkerk GPM Ambon wordt via een brief in kennis gesteld van de nieuwe kerk in Nederland GIMB.

 

5-06-1953     GIMB ontvangt een instemmingbrief van GPM Ambon.

  GIM1951