Goede Vrijdag/ Djumaat Agung

kruis4

Goede Vrijdag/ Djumaat Agung

Op deze dag wordt in kerkdiensten de kruisiging van Jezus herdacht. Veel protestantse kerken houden op deze dag een kerkdienst met een zeer ingetogen karakter.

Goede Vrijdag en Pasen zijn belangrijke christelijke feestdagen. Tijdens Goede Vrijdag wordt stil gestaan bij de dood aan een kruis van Jezus Christus. Met Pasen wordt de opstanding uit de dood van Jezus Christus gevierd.
De kruisdood van Jezus is op zichzelf is niet zo’n opvallende gebeurtenis. Er werden in de tijd van Jezus veel mensen gekruisigd door de Romeinen. Opvallend is echter wel dat Jezus van tevoren over Zijn dood spreekt en zegt dat Hij zelf voor de dood kiest. Dat is meer dan een opvallende dood.
Het meest bijzondere is dat Jezus niet dood bleef. Na drie dagen stond Hij op uit de dood. Een gebeurtenis die de wereld heeft veranderd.

waarom-is-goede-vrijdag-goed?

The Passion 2015

 

passion