Kerkenraad

De kerkeraad bestuurt de Gemeente. De leden van de kerkeraad worden gekozen uit de Gemeente. De leden van de kerkeraad worden temidden van de Gemeente bevestigd in een bevestigingsdienst in de Gemeente waarin hij/ zij het ambt zal uitoefenen.

De Ambten binnen de kerkeraad zijn;

-        De dienaar des Woords – Pendeta/ Pelajan Firman

-        De diaken – Sjamas

-        De ouderling – Penatua

 

Kerkenraad / Badan Madjelis Geredja GIM Wierden

  • Pendeta/ Predikant            Tn. OMH Pattikawa                             Voorzitter
  • Penatua/ Ouderling            Tn. E.F.A Batawangge                         Vice Voorzitter
  • Penatua/ Ouderling            Tn. S.I.R. Ferdinandus                        Secretaris I
  • Penatua/ Ouderling            Nj. M. Jannink – de Fretes
  • Penatua/ Ouderling            Nj. R. Kippers – Salu Pothu
  • Sjamas/ Diaken                   Tn. R.M. Samson                                  Penningmeester I
  • Sjamas/ Diaken                   Tn. G.A. Pattiiha                                   Secretaris II
  • Sjamas/ Diaken                   Nj. W. Ruhupessy-Serhalawan          Penningmeester II.
  • Sjamas/ Diaken                   Tn. M.E. Patawala

IMG_0062