Visie

De kerk is een gemeenschap van mensen die geloven in de Heer Jezus Christus.

De kerk is een getuige van de Heer Jezus Christus. Als kerk is het de taak om te getuigen in de Wereld in woord en daad. Dit is de roeping en taak van de kerk in de wereld.

IMG_0075