Biljartwerkgroep

Doelstelling: Het bevorderen van ontmoeting en recreatie

De organisatie en uitvoering zijn in handen van Biljartclub Kandjoli

Het activiteitenaanbod ziet er als volgt uit:
 De wekelijkse organisatie van de biljartcompetitie
 Incidenteel organiseren van biljartuitwisselingen en toernooien
 Biljartmiddagen voor senioren

Deelname van Molukse en Wierdense ouderen