doel

Kandjoli is de gesprekspartner namens de Molukse gemeenschap op gemeentelijke (beleids)niveau. Zij komt op voor de belangen van de Molukse gemeenschap bij vraagstukken op het terrein van wonen, welzijn en zorg.