Jongerenwerkgroep

De jongerenwerkgroep richt zich op jongeren van 12-17 jaar en de groep       18-23 jaar

De werkgroep jongeren van Kandjoli stelt zich ten doel:
a. het aanbieden van (re)creatieve activiteiten voor jongeren
die aansluiten op de belevingswereld van de doelgroep
b het bevorderen van samen bezig zijn en samen werken

Voor de jongeren zullen de volgende activiteiten worden aangeboden:
 soosavonden voor jongeren van 12 – 17 jaar
 informatiebijeenkomsten over onderwijs en beroepskeuze