Kinderwerkgroep

De kinderwerkgroep richt zich op de basisschool kinderen.

hun doelstelling

a. het aanbieden van (re)creatieve activiteiten voor de jeugd die aansluiten op de belevingswereld van de doelgroep
b. het bevorderen van samen bezig zijn en samen werken
c. de Molukse cultuur op een creatieve vorm in stand te houden

Voor de jeugd zullen de volgende activiteiten worden aangeboden:
1. incidentele soosactiviteiten
2. cursussen in het kader van de Molukse cultuur

De organisatie en uitvoering is in handen van de 4 vrijwilligers.