Molukse ouderensoos

Het ouderenwerk richt zich op de volgende functies:
 opvang, ontspanning
 informatie en voorlichting
 belangenbehartiging

Op de wekelijkse opvang voor ouderen zijn vrijwilligers actief die zorg dragen voor o.a. spelbegeleiding, koffie/thee en warme maaltijd.

Daarin zijn geïntegreerd o.a. de volgende activiteiten:
 spreekuur voor ouderen met onderwerpen over huisvesting, financiën, invullen van formulieren
 informatie en voorlichting over voeding, voorzieningen e.d. door gastsprekers
 uitwisseling met externe (ouder)groepen
 deelname Landelijke Ouderen dag
 activiteiten in het kader van de Woonservice

 uitbouwen activiteit(en) i.s.m. Molukse – dan wel Nederlandse (zorg)voorzieningen

Stichting Kandjoli organiseert op de woensdagmorgen een ouderensoos voor alle senioren met of zonder indicatie. Elke deelnemer betaalt een eigen bijdrage van € 5,- per persoon (inclusief warme maaltijd).