stichting Kandjoli

Met de veranderde samenleving is het voor een Molukse stichting moeilijk om zich staande te houden. Meer en meer wordt er een beroep gedaan op de bereidheid van de kinderen, familie en kennissen, buren, om mee te helpen in de zorg van ouderen. Op het terrein van wonen krijgen bewoners/huurders meer zeggenschap en invloed. Op het terrein van welzijn worden uitkeringsgerechtigden gedwongen om vrijwilligerswerk te doen. Je ontkomt er niet aan om actief vrijwilligerswerk te doen. Of het nu voor de buurt is of voor jongeren, kinderen en ouderen.

Is Kandjoli actief en zichtbaar in de gemeente Wierden? Daar mogen wij best “ja” op antwoorden. En vooral nu met de armen over elkaar naar de toekomst kijken is geen optie maar het kan altijd beter. Meer betrokkenheid van de gemeenschap, meer samenwerking met lokale – en regionale organisaties, meer gebruik maken van de (eigen) Molukse talenten etc. etc.

Om je positie vast te houden zal je lokaal sterk moeten staan om te concurreren met de lokale partners in de zorg, wonen en welzijn in je gemeente.