visie

Ontwikkelingen op terrein van wonen, welzijn en zorg veranderen snel en vraagt veel van een welzijnsorganisatie. Om op te komen voor de belangen van de gemeenschap is het van belang om samen te werken om tot een noodzakelijke kwaliteit te komen en is alleen mogelijk als je invloed kunt uitoefenen of in een vroeg stadium betrokken wordt op beleidsniveau.